overtreding.be

Geflitst? Vragen over je verkeersboete? Stel ze via onze chatbot of rechtstreeks via mail.


12 dingen die je MOET weten als je geflitst wordt

Geflitst? Het overkomt iedereen wel eens. Je lette even niet op je snelheid of op de verkeersborden en voor je het weet, sta je op de foto. Hier zijn 12 dingen die je daarover moet weten. 

(laatst bijgewerkt op 30/11/2018)

1. Antwoordformulier

Enkele dagen nadat je geflitst bent, ontvang je al een antwoordformulier van de politie. Op dit antwoordformulier kan je invullen wie het voertuig bestuurde en is er ook plaats voorzien voor je verweer.

2. Kopie P.V.

Bij het antwoordformulier zit normaal ook een kopie van het P.V. De datum waarop deze kopie wordt verstuurd, is erg belangrijk. Normaal gaat het woord van een politieagent namelijk voor op dat van jou. Dat heet de ‘bijzondere bewijswaarde‘. Als het P.V. niet binnen de 14 dagen wordt verstuurd, dan verliest het P.V. echter zijn bijzondere bewijswaarde. Jouw woord wordt dan evenveel waard als dat van de politieagent, waardoor je mogelijks wordt vrijgesproken. De rechter heeft echter steeds het laatste woord. En deze kan ook rekening houden met andere elementen, zoals bijvoorbeeld de foto.

3. Foto en ijkingsattest

Twijfel je of de vaststellingen wel juist zijn, vraag dan om een kopie van de foto en van het ijkingsattest. Op de foto moet je nummerplaat duidelijk zichtbaar zijn. Ook het model van de auto moet duidelijk zichtbaar zijn. De flitspaal moet ééns om de twee jaar geijkt zijn. Dateert de laatste ijking van meer dan 2 jaar geleden, dan kan dat de resultaten beïnvloeden en is de boete ongeldig.

Een vaste flitspaal moet trouwens niet alleen geijkt zijn, hij moet ook zijn aangemeld bij de Privacycommissie. Is dat niet gebeurd, dan zijn de foto’s die daarmee verkregen zijn ook onwettig. Althans, dat is het standpunt van het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land (Cass. 26 mei 2015, P.14.0069.N)

4. Vooraan flitsen verboden?

Er wordt nogal eens gezegd dat de politie enkel achteraan zou mogen flitsen en dat vooraan flitsen dus verboden is. Dat is echter niet juist. De verwarring is een gevolg van een Koninklijk Besluit van 11 oktober 1997. Dat K.B. zei dat enkel de officiële nummerplaat geflitst mocht worden. Aangezien de officiële nummerplaat achteraan hangt, was vooraan flitsen verboden. Het KB van 11 oktober 1997 is echter niet meer geldig, zodat er ook perfect vooraan kan worden geflitst.

5. Reflectie

Kijk ook goed na waar de flitser precies stond toen je geflitst werd. Als de flitser dicht bij een vangrail, een geparkeerde auto of ander metalen voorwerp stond, kan dit de metingen beïnvloeden. Dat komt omdat de meeste flitsers werken volgens het zogenaamde doppler-effect.

Flitsen bij een vangrail kan dus in principe niet. Let wel op, dit geldt dan weer niet voor flitsers met lussen in het wegdek.

6. Correctie

Omwille van datzelfde dopplereffect, kunnen de metingen onnauwkeurig zijn. Zelfs mist of regen kunnen de meting beïnvloeden. Daarom wordt de boete berekend op basis van een gecorrigeerde snelheid.

De gecorrigeerde snelheid bekom je door van de gemeten snelheid de ‘correctiemarge’ af te trekken.

  • reed je minder dan 100 km/u, dan heb je recht op een correctie van 6 km/u.
  • reed je méér dan 100 km/u, dan heb je recht op een correctie van 6 %.

7. Bedrag van de boete

Eenmaal je de gecorrigeerde snelheid kent, kan je de boete berekenen.

  1. Voor de eerste 10 km/u boven de toegelaten snelheid betaal je altijd 50 euro. Of je nu binnen of buiten de bebouwde kom reed, of je nu 1 of 9 km/u te snel reed, … Je betaalt altijd 53 EUR.
  2. Reed je meer dan 10 km/u te snel, dan betaal je – bovenop de eerste 53 EUR – de volgende bedragen:
  • reed je binnen de bebouwde kom, dan betaal je 11 EUR per bijkomende kilometer per uur te snel
  • buiten de bebouwde kom betaal je 6 EUR per bijkomende kilometer per uur te snel

Sinds kort wordt de boete ook verhoogd met een administratieve toeslag. Deze bedraagt 10,02 EUR voor een gewone boete en 28,71 EUR voor een bevel tot betaling (bedragen 2023).

8. Bebouwde kom?

Opgelet! Enkel de verkeersborden F1 en F3 bakenen de bebouwde kom af. Op sommige plaatsen mag je ook buiten de bebouwde kom maar 50 km/u. En soms mag je binnen de bebouwde kom dan weer sneller dan 50 km/u. In dat laatste geval gelden wel de tarieven voor de bebouwde kom! Word je geflitst, dan betaal je dus 50 EUR plus 10 EUR per bijkomende km/u (in plaats van 50 EUR + 5 EUR per bijkomende km/u).

Sinds 1 juni 2015 gelden bovendien enkel nog de borden waarop een silhouet van een kerktoren staat afgebeeld. De oude borden zonder silhouet zijn dan niet meer geldig. Werd je geflitst op een plaats waar de bebouwde kom nog wordt aangegeven met het oude bord, dan is ook de boete ongeldig.

9. Zone 30

Ook de zone 30 is streng gereguleerd. Volgens een ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 moet de zone 30 herkenbaar zijn door de plaatsgesteldheid, door een inrichting of door beide. Wat daarmee precies wordt bedoeld, weet niemand, maar een eenvoudig verkeersbord volstaat dus niet.

10. Minnelijke schikking

Heb je bezwaren op papier gezet (of betaal je niet op tijd), dan gaat het dossier naar het parket. Het parket kan dan een minnelijke schikking voorstellen. Deze ligt 10 EUR hoger dan het bedrag van de onmiddellijke inning. Het parket kan natuurlijk ook met je bezwaren rekening houden en de boete kwijtschelden.

Worden je bezwaren niet aanvaard en betaal je ook de minnelijke schikking niet, dan word je gedagvaard voor de politierechtbank.

11. Automatisch rechtbank

In sommige gevallen kom je niet in aanmerking voor een onmiddellijke inning of minnelijke schikking. Je wordt dan onmiddellijk gedagvaard voor de politierechtbank. Dat is onder meer het geval:

  • wanneer je meer dan 30 km/u te snel reed binnen de bebouwde kom
  • wanneer je meer dan 40 km/u te snel reed buiten de bebouwde kom

Je betaalt dan niet alleen een boete, maar ook de gerechtskosten en in vele gevallen een bijdrage van 150 EUR aan het Slachtofferfonds. Je kan je ook verwachten aan een rijverbod.

12. Calculator

Allemaal te ingewikkeld? Advies nodig? Je ken je boete berekenen met de chatbot van overtreding.be. Je berekent er trouwens niet alleen je boete, je krijgt er gratis juridisch advies.

 


Geflitst? Vragen over je verkeersboete? Stel ze via onze chatbot of rechtstreeks via mail.

Voortaan geen 15 minuten wachttijd meer bij alcoholcontrole
Voortaan kan je je verkeersboete in stukken betalen.
Vertel het voort!