Fileratten

      


Een file inhalen langs een tankstation: verboden of niet?

Regelmatig berichten verschillende kranten en radiozenders over het fenomeen van de zogenaamde “fileratten”: bestuurders die een stuk van de file voorbijrijden langs de op- en afrit van een tankstation. Naast pechstrookrijders ergeren blijkbaar ook fileratten de andere weggebruikers enorm. De politie kondigde dan aan dat er strenger zou worden gecontroleerd. Wie nog een stuk van de file afsneed via een tankstation, zou voortaan een boete krijgen van 55 EUR.

Maar doen deze fileratten eigenlijk iets verkeerd?

Het bedrag van 55 EUR dat steevast wordt genoemd, doet vermoeden dat het over een eerstegraadsovertreding gaat, de groep van overtredingen die geen gevaar opleveren voor andere weggebruikers. Deze groep van overtredingen bestaat uit – hoe kan het ook anders – de overtredingen die door de wet niet uitdrukkelijk worden omschreven als tweede-, derde- of vierdegraadsovertredingen.

Van die eerstegraadsovertredingen zijn er echter maar een beperkt aantal die van toepassing zijn op het inhalen langs de parking van een tankstation.

Vooreerst is er artikel 7 van de Wegcode. Dit artikel verbiedt de bestuurders om kwetsbare verkeersdeelnemers, met name fietsers en voetgangers, in gevaar te brengen. Wie deze bepaling overtreedt, begaat effectief een eerstegraadsovertreding.

Ook artikel 10 van de Wegcode verbiedt de bestuurders om andere weggebruikers in gevaar te brengen, zij het dan specifiek door aan een onaangepaste snelheid te rijden. Ook artikel 10 houdt een eerstegraadsovertreding in.

Wanneer de fileratten aan een onaangepaste snelheid over de parking van een tankstation rijden en daardoor voetgangers of andere weggebruikers op deze parking in gevaar brengt, dan kunnen ze bestraft worden met een minnelijke schikking van 55 EUR. Rijdt men echter aan een aangepaste – veilige – snelheid over het tankstation, dan kan men op basis van deze bepalingen echter niet zomaar worden bestraft.

Met nogal wat creativiteit, zou je kunnen stellen dat de fileratten rechts inhalen, terwijl dat eigenlijk links zou moeten gebeuren (art. 16 van de Wegcode). Een overtreding op artikel 16.3 is echter een tweedegraadsovertreding – kostprijs 110 EUR – zodat men vermoedelijk niet aan dit artikel dacht toen werd aangekondigd dat de fileratten voortaan op een boete van 55 EUR konden rekenen.

Voorts bestaat er de mogelijkheid dat het verkeer op de parking van een tankstation wordt geregeld door middel van bepaalde verkeersborden, zoals een STOP-bord of een bord C1 (verboden richting). Aangezien het echter steevast gaat om tweede- dan wel derdegraadsovertredingen, mag men ervan uitgaan dat bij de aankondiging van de verstrengde aanpak al evenmin aan deze artikelen werd gedacht

Ten slotte wordt rond nogal wat tankstations de maximumsnelheid beperkt door middel van verkeersborden. Snelheidsovertredingen worden echter bestraft aan de hand van een aparte berekening (op basis van de effectieve snelheid) en dus evenmin met een vast bedrag van 55 EUR. Bovendien geldt ook hier dat niet elke ‘filerat’ per se de maximaal toegelaten snelheid overtreedt.

Conclusie: hoe hard andere weggebruikers ze ook verwensen, fileratten doen in principe niets verkeerd, zolang ze zich maar aan de aangegeven snelheid én de plaatselijke verkeersborden houden. De fileratten voortaan trakteren op een boete van 55 EUR, is dus niet zo evident als aanvankelijk gedacht.

Tip: Werd op een parking van een tankstation een verkeersdrempel aangelegd en werd deze drempel bovendien aangekondigd met het desbetreffende verkeersbord, dan beperkt artikel 22ter van de Wegcode de snelheid op deze verkeersdrempel hoe dan ook tot 30 km/u, zelfs zonder enige andere aanduiding van de maximaal toegelaten snelheid.


      

Geflitst in Nederland
Laattijdig PV leidt tot vrijspraak

Vertel het voort!

Comments are closed.

© 2018 - overtreding.be - alle rechten voorbehouden