Alles wat je moet weten als je geflitst wordt!

Eigenlijk zijn we allemaal brave Belgen. We houden ons doorgaans allemaal aan de wet. En toch worden we soms geflitst! Omdat we wat gehaast zijn of verstrooid, waardoor we het gaspedaal toch wat dieper induwen. In dit artikel vertelt overtreding.be je alles wat je daarover moet weten!

 


Geflitst? Vragen over je verkeersboete? Stel ze via onze chatbot of rechtstreeks via mail.


 

 1. Antwoordformulier

Geflitst? dan ontvang je normaal enkele dagen later al een ‘antwoordformulier’ van de politie. Op dit antwoordformulier kan je invullen wie het voertuig bestuurde en is er ook (een beetje) plaats voorzien voor je verweer.

 

 1. Kopie P.V.

Bij het antwoordformulier zit normaal ook een kopie van het PV. De datum van verzending erg belangrijk. Normaal gezien gaat het woord van een politieagent namelijk voor op dat van jou. Dat heet de ‘bijzondere bewijswaarde’.

Als het P.V. niet binnen de 14 dagen verstuurd is, dan verliest het PV zijn bijzondere bewijswaarde. Jouw woord wordt dan evenveel waard als dat van de politieagent, waardoor je de vrijspraak kan vragen.

Let op. De datum waarop jij het PV ontvangt, is niet belanrgijk. Wel de datum van verzending. Die datum staat onderaan.

Bovendien heeft de rechter heeft altijd het laatste woord. En hij kan ook rekening houden met andere elementen, zoals bijvoorbeeld de foto.

 

 1. Foto en ijkingsattest

Twijfel je over het P.V., dan kan je een kopie van de foto en van het ijkingsattest vragen. Op de foto moet je nummerplaat duidelijk zichtbaar zijn. Ook het model van de auto moet duidelijk zichtbaar zijn. De flitspaal moet ééns om de twee jaar geijkt zijn. Dateert de laatste ijking van meer dan 2 jaar geleden, dan kan dat de resultaten beïnvloeden en is de boete ongeldig.

Let op! In België kan je de foto en het ijkingsattest enkel bekijken als de zaak voor de rechtbank komt. Het kan dus goedkoper zijn de boete gewoon te betalen.

 

 1. Vooraan flitsen verboden?

In België kan de politie perfect vooraan flitsen, ook al weten de meeste Belgen dat niet. De verwarring is het gevolg van een Koninklijk Besluit van 11 oktober 1997. Dat K.B. zei dat enkel de officiële nummerplaat geflitst mocht worden. Aangezien de officiële nummerplaat achteraan hangt, was vooraan flitsen verboden. Het KB van 11 oktober 1997 is echter niet meer geldig, zodat er ook perfect vooraan kan worden geflitst.

 

 1. Reflectie

Kijk ook goed na waar de flitser precies stond toen je geflitst werd. Als de flitser dicht bij een vangrail, een geparkeerde auto of ander metalen voorwerp stond, kan dit de metingen beïnvloeden. Dat komt omdat de meeste flitsers werken volgens het zogenaamde doppler-effect.

Flitsen bij een vangrail kan dus in principe niet. Let wel op, dit geldt dan weer niet voor flitsers met lussen in het wegdek.

 

 1. Correctie

Omwille van datzelfde dopplereffect kunnen de metingen onnauwkeurig zijn. Zelfs mist of regen kunnen de meting beïnvloeden. Daarom wordt een snelheidsboete berekend op basis van een gecorrigeerde snelheid.

De gecorrigeerde snelheid bekom je door van de gemeten snelheid de ‘correctiemarge’ af te trekken.

 • Bedroeg je gemeten snelheid minder dan 100 km/u, dan bedraagt de correctiemarge 6 km/u.
 • Bedroeg je gemeten snelheid méér dan 100 km/u, dan bedraagt de correctiemarge 6 %.
Limiet Correctie Boete vanaf
30 km/u 6 km/u 37 km/u
50 km/u 6 km/u 57 km/u
70 km/u 6 km/u 77 km/u
80 km/u 6 km/u 87 km/u
90 km/u 6 km/u 97 km/u
100 km/u 6 % 108 km/u
110 km/u 6 % 119 km/u
120 km/u 6 % 129 km/u

Deze marge komt bovendien nog bovenop de ingebouwde marge van je auto of moto. Die marge is verplicht, maar verschilt per autoconstructeur. Ze varieert tussen de 2 en de 7 %. Dan ligt de snelheid op je GPS dichter bij je werkelijke snelheid, maar die is dan is soms weer minder betrouwbaar.

Op sommige plaatsen werd vroeger ook nog een tolerantiemarge toegepast. Sinds oktober 2021 wordt deze geleidelijk aan afgebouwd.

 

 1. Bedrag van de boete

Nu je de gecorrigeerde snelheid kent, kan je de boete berekenen.

 • Reed je (na de correctie) maximum 10 km/u te snel, dan betaal je altijd 53 euro. Of je nu binnen of buiten de bebouwde kom reed, of je nu 1 of 9 km/u te snel reed, … Je betaalt altijd 53 EUR.
 • Reed je nog sneller, dan betaal je – bovenop de eerste 53 EUR – de volgende bedragen:
  • binnen de bebouwde kom, dan betaal je 10 EUR per bijkomende kilometer per uur te snel
  • buiten de bebouwde kom betaal je 5 EUR per bijkomende kilometer per uur te snel

Sinds kort wordt de boete ook verhoogd met een administratieve toeslag. Deze bedraagt 8,84 EUR voor een gewone boete en 25,32 EUR voor een bevel tot betaling.

Je ontvangt een ‘onmiddellijke inning’ voor dit bedrag. Betaal je deze onmiddellijke inning, dan is de zaak afgehandeld.
Betaal je niet of niet op tijd, dan volgt een eerste herinnering. Die is gratis.

 

 1. Bebouwde kom?

Opgelet! Enkel de verkeersborden F1 en F3 bakenen de bebouwde kom af. Op sommige plaatsen mag je ook buiten de bebouwde kom maximum 50 km/u. En soms mag je binnen de bebouwde kom dan weer sneller dan 50 km/u. In dat laatste geval gelden wel de tarieven voor de bebouwde kom!

Word je geflitst, dan betaal je dus 53 EUR plus 11 EUR per bijkomende km/u (in plaats van 53 EUR + 6 EUR per bijkomende km/u).

 

 1. Zone 30

Ook de zone 30 is streng gereguleerd. Volgens een ministerieel Besluit moet de zone 30 herkenbaar zijn door de plaatsgesteldheid, door een inrichting of door beide. Wat daarmee precies wordt bedoeld, weet niemand, maar een eenvoudig verkeersbord volstaat dus niet.

 

 1. Minnelijke schikking

Heb je je bezwaren op papier gezet (of betaal je niet op tijd), dan gaat het dossier naar het Openbaar Ministerie. Het OM kan dan een minnelijke schikking voorstellen. Deze ligt doorgaans 13 EUR hoger dan het bedrag van de onmiddellijke inning. Het OM kan natuurlijk ook met je bezwaren rekening houden en de boete kwijtschelden.

Worden je bezwaren niet aanvaard en betaal je ook de minnelijke schikking niet, dan ontvang je een nieuwe herinnering. Als je dan niet betaalt, word je gedagvaard voor de politierechtbank.

 

 1. Automatisch rechtbank

In sommige gevallen kom je niet in aanmerking voor een onmiddellijke inning of minnelijke schikking. Je wordt dan onmiddellijk gedagvaard voor de politierechtbank. Dat is onder meer het geval:

 • Wanneer je meer dan 30 km/u te snel reed binnen de bebouwde kom
 • Wanneer je meer dan 40 km/u te snel reed buiten de bebouwde kom

Je betaalt dan niet alleen een boete, maar ook de gerechtskosten en in vele gevallen een bijdrage van 200 EUR aan het Slachtofferfonds. Je mag je ook verwachten aan een rijverbod.

 

 1. Boetecalculator

Er bestaat ook een handige tool om je verkeersboete te berekenen: de chatbot van overtreding.be. Met die chatbot bereken je niet alleen de boete voor een snelheidsovertreding, maar ook alle voor andere overtredingen uit de wegcode. 24 op 24 en 7 op 7.

 


Geflitst? Vragen over je verkeersboete? Stel ze via onze chatbot of rechtstreeks via mail.


 

18 vreemde Belgische verkeersregels
Uw flitsboetes worden stiekem duurder (maar de correctie verdwijnt niet)

Vertel het voort!

Comments are closed.

© 2018 - overtreding.be - alle rechten voorbehouden