Geflitst tijdens de flitsmarathon! Wat nu?

Geflitst? Vragen over je verkeersboete? Stel ze via onze chatbot of rechtstreeks via mail.


Geflitst tijdens de flitsmarathon! Wat nu?

Zonet is de aangekondigde flitsmarathon van start gegaan. De komende 24 uur lang wordt door honderden politiezones intensief gecontroleerd op snelheid. Maar wat als je toch geflitst werd? De juristen van overtreding.be leggen uit. 

Antwoordformulier

Enkele dagen nadat je geflitst bent, ontvang je al een antwoordformulier. Op dit antwoordformulier kan je invullen wie het voertuig bestuurde. Er is ook ruimte voorzien voor je bezwaren.

Klopt de info op het PV en vind je dat je terecht geflitst werd, dan hoef je dit document zelfs niet terug te sturen. Enkele dagen later volgt gewoonlijk al een overschrijvingsformulier met een onmiddellijke inning.

Onmiddellijke inning

Je hoeft de onmiddellijke inning echter niet af te wachten om je boete te kennen. Als je weet hoe snel je reed, kan je die ook zelf berekenen:

  • Eerst en vooral heb je recht op een correctie. Van de gemeten snelheid trek je 6 % (en minstens 6 km/u) af. De onmiddellijke inning houdt rekening met deze ”gecorrigeerde” snelheid;
  • Voor de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten snelheid betaal je sowieso 50 euro. Waar de overtreding werd begaan, doet er niet toe.
  • Reed je meer dan 10 km/u te snel dan betaal je – bovenop de eerste 50 EUR – nog eens een vast bedrag per bijkomende kilometer per uur te snel.
    • 10 EUR per kilometer per uur te snel binnen de bebouwde kom
    • 5 EUR per kilometer per uur te snel buiten de bebouwde kom

Sinds kort wordt de boete ook verhoogd met een administratieve toeslag. Deze bedraagt 8,84 EUR voor een gewone boete en 25,32 EUR voor een bevel tot betaling.

Te ingewikkeld? Met de handige app van overtreding.be bereken je snel je boete en vraag je gratis juridisch advies. Ze kijken meteen ook voor je na of je recht hebt op een gratis advocaat.

Minnelijke schikking

Je vind dat je ten onrechte werd geflitst en bezorgde je bezwaren aan de politie? Of misschien betaalde je de onmiddellijke inning niet (op tijd)?

Je dossier gaat automatisch naar het parket. Het parket kan je een minnelijke schikking voorstellen:  10 EUR meer dan de onmiddellijke inning. Het parket kan echter ook rekening houden met de bezwaren die je op het antwoordformulier schreef.

Dagvaarding 

Betaal je ook de minnelijke schikking niet, dan word je gedagvaard voor de politierechtbank.

In sommige gevallen word je automatisch gedagvaard voor de rechtbank. Je ontvangt geen onmiddellijke inning of minnelijke schikking. De rechter zal beslissen over de boete en kan je ook een rijverbod opleggen.

Dat is het geval wanneer je meer dan 40 km/u te snel reed. Of wanneer je meer dan 30 km/u te snel reed in de bebouwde kom, in een zone 30 of een schoolomgeving,

Opgelet

Dat je 70 km/u mVerkeersborden F1-F3ag, betekent nog niet dat je uit de bebouwde kom bent!

Enkel de verkeersborden F1 en F3 bakenen de bebouwde kom af. De snelheid die je mag rijden, doet er niet toe.

Het kan dus goed zijn dat u 10 EUR per bijkomende kilometer per uur betaalt, in plaats van 5.

 


Geflitst? Vragen over je verkeersboete? Stel ze via onze chatbot of rechtstreeks via mail.

Uw flitsboetes worden stiekem duurder (maar de correctie verdwijnt niet)
Hoe zit het eigenlijk met bellen achter het stuur?

Vertel het voort!

Comments are closed.

© 2018 - overtreding.be - alle rechten voorbehouden