Geflitst! Wat nu?


Bereken je boetemet de chatbot     Stel je vraaggratis aan een jurist    Schrijf je invoor de nieuwsbrief


 

Geflitst! Wat nu?

Antwoordformulier

Enkele dagen nadat u geflitst bent, ontvangt u een antwoordformulier van de politie. Op dit antwoordformulier kan u invullen wie het voertuig bestuurde en of bepaalde elementen in uw voordeel pleiten.

Vindt u dat u terecht geflitst werd, dan volgt enkele dagen later al een overschrijvingsformulier met een onmiddellijke inning. Met onze handige app berekent u snel hoeveel de boete precies bedraagt.

Onmiddellijke inning

U kan de boete echter ook zelf berekenen. In principe komt het hierop neer:

  • eerst en vooral heeft u recht op een correctie. Van de gemeten snelheid trekt u 6 % (en minstens 6 km/u) af. De onmiddellijke inning houdt rekening met deze ”gecorrigeerde” snelheid;
  • voor de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten snelheid betaalt u 50 euro, of u zich nu binnen of buiten de bebouwde kom bevond
  • reed u binnen de bebouwde kom, dan betaalt u – bovenop de eerste 50 EUR – 10 EUR per bijkomende kilometer per uur die u te snel reed;
  • buiten de bebouwde kom betaalt u – bovenop de eerste 50 EUR – 5 EUR per bijkomende kilometer per uur die u te snel reed.

 

Minnelijke schikking

U vindt dat u ten onrechte geflitst werd en bezorgde u uw bezwaren aan de politie? U stuurde het antwoordformulier niet terug? Of u betaalde de onmiddellijke inning niet? In deze gevallen gaat uw dossier automatisch naar het parket. Het parket kan u een minnelijke schikking voorstellen. Deze ligt 10 EUR hoger dan het bedrag van de onmiddellijke inning. Het parket kan ook beslissen met uw bezwaren rekening te houden.

Pas wanneer u de minnelijke schikking niet betaalt, of het parket aanvaardt uw bezwaren niet, wordt u gedagvaard voor de politierechtbank.

 

Opgelet

  1. Stel dat u wordt geflitst waar 70 km/u is toegestaan. Dit betekent niet automatisch dat u zich buiten de bebouwde kom bevond. Enkel de verkeersborden F1 en F3 bakenen de bebouwde kom af. Het kan dus goed zijn dat u 10 EUR per bijkomende kilometer betaalt, in plaats van 5.
  2. Een onmiddellijke inning is hoe dan ook uitgesloten in de volgende gevallen.
    • U reed meer dan 40 km/u te snel.
    • U reed meer dan 30 km/u te snel binnen de bebouwde kom, in een zone 30, een schoolomgeving, een woonerf of erf.

In deze gevallen wordt u automatisch gedagvaard voor de politierechtbank. U kan zich bovendien ook verwachten aan een rijverbod.

 


Bereken je boetemet de chatbot     Stel je vraaggratis aan een jurist    Schrijf je invoor de nieuwsbrief


 

Laattijdig PV leidt tot vrijspraak
Is chiptuning legaal

Vertel het voort!

Comments are closed.

© 2018 - overtreding.be - alle rechten voorbehouden