Geflitst! Wat nu?


      


 

Geflitst! Wat nu?

Antwoordformulier

Enkele dagen nadat u geflitst bent, ontvangt u een antwoordformulier van de politie. Op dit antwoordformulier kan u invullen wie het voertuig bestuurde en of bepaalde elementen in uw voordeel pleiten.

Vindt u dat u terecht geflitst werd, dan volgt enkele dagen later al een overschrijvingsformulier met een onmiddellijke inning. Met onze handige app berekent u snel hoeveel de boete precies bedraagt.

Onmiddellijke inning

U kan de boete echter ook zelf berekenen. In principe komt het hierop neer:

  • eerst en vooral heeft u recht op een correctie. Van de gemeten snelheid trekt u 6 % (en minstens 6 km/u) af. De onmiddellijke inning houdt rekening met deze ”gecorrigeerde” snelheid;
  • voor de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten snelheid betaalt u 50 euro, of u zich nu binnen of buiten de bebouwde kom bevond
  • reed u binnen de bebouwde kom, dan betaalt u – bovenop de eerste 50 EUR – 10 EUR per bijkomende kilometer per uur die u te snel reed;
  • buiten de bebouwde kom betaalt u – bovenop de eerste 50 EUR – 5 EUR per bijkomende kilometer per uur die u te snel reed.

 

Minnelijke schikking

U vindt dat u ten onrechte geflitst werd en bezorgde u uw bezwaren aan de politie? U stuurde het antwoordformulier niet terug? Of u betaalde de onmiddellijke inning niet? In deze gevallen gaat uw dossier automatisch naar het parket. Het parket kan u een minnelijke schikking voorstellen. Deze ligt 10 EUR hoger dan het bedrag van de onmiddellijke inning. Het parket kan ook beslissen met uw bezwaren rekening te houden.

Pas wanneer u de minnelijke schikking niet betaalt, of het parket aanvaardt uw bezwaren niet, wordt u gedagvaard voor de politierechtbank.

 

Opgelet

  1. Stel dat u wordt geflitst waar 70 km/u is toegestaan. Dit betekent niet automatisch dat u zich buiten de bebouwde kom bevond. Enkel de verkeersborden F1 en F3 bakenen de bebouwde kom af. Het kan dus goed zijn dat u 10 EUR per bijkomende kilometer betaalt, in plaats van 5.
  2. Een onmiddellijke inning is hoe dan ook uitgesloten in de volgende gevallen.
    • U reed meer dan 40 km/u te snel.
    • U reed meer dan 30 km/u te snel binnen de bebouwde kom, in een zone 30, een schoolomgeving, een woonerf of erf.

In deze gevallen wordt u automatisch gedagvaard voor de politierechtbank. U kan zich bovendien ook verwachten aan een rijverbod.

 


      


 

Laattijdig PV leidt tot vrijspraak
Is chiptuning legaal

Vertel het voort!

Comments are closed.

© 2018 - overtreding.be - alle rechten voorbehouden