Hogere verkeersboetes vanaf 1 mei

Bestuurders met een zware voet letten maar beter op! Zoals aangekondigd, gelden er hogere verkeersboetes vanaf 1 mei, zowel voor snelheids- als voor andere overtredingen.

 

Onmiddellijke inning? Minnelijke schikking? Euh…

Wie een verkeersovertreding begaat, krijgt daarvoor (meestal) boete van de politie zelf. Die boete noeme we een onmiddellijke inning. Als je de onmiddellijke inning betaalt, dan is de kous af. Je moet niet naar de rechtbank en de boete komt niet op je strafblad. Betaal je de onmiddellijke inning niet, dan stuurt het parket een minnelijke schikking. Die is 10 EUR duurder dan de onmiddellijke inning. Als je ook de minnelijke schikking niet betaalt, dan wordt je gedagvaard voor de rechtbank.

De tarieven van de onmiddellijke inning en de minnelijke schikking stijgen vanaf 1 mei.

 

 

Snelheid

gecorrigeerde snelheid

De boetes voor te snel rijden gaan omhoog. Hier hangt de boete af van het soort weg én hoe snel je reed.

  Boete was: Boete wordt:
Eerste 10 km/u te snel 50 EUR 53 EUR
Meer dan 10 km/u te snel

(binnen de bebouwde kom)

50 EUR

+ 10 EUR per km/u

53 EUR

+ 11 EUR per km/u

Meer dan 10 km/u te snel

(buiten de bebouwde kom)

50 EUR

+ 5 EUR per km/u

53 EUR

+ 6 EUR per km/u

 

Alcohol

Hogere verkeersboetes vanaf 1 meiOok de boetes voor alcohol achter het stuur gaan omhoog.

Boete was: Boete wordt:
0,20 – 0,50 promille 100 EUR (professionelen) 105 EUR (professionelen)
0,50 – 0,80 promille 170 EUR 179 EUR
0,80 – 1,00 promille 400 EUR 420 EUR
1,00 – 1,14 promille 550 EUR 578 EUR
1,14 – 1,48 promille 1200 EUR 1260 EUR

 

Graden

Combi achter landscape

De meeste andere verkeersovertredingen zijn ingedeeld in 4 graden, afhankelijk van het gevaar dat ze opleveren. Hoe groter het gevaar, hoe hoger de boete.

Graad Gevaar Boete was: Boete wordt:
1 Storend rijgedrag 55 EUR 58 EUR
2 Onrechtstreeks gevaar 110 EUR 116 EUR
3 Rechtstreeks gevaar 165 EUR 174 EUR
4 Onvermijdelijk gevaar 450 EUR/rechtbank 473 EUR/rechtbank

 

Bevel tot betaling

GeldDe tarieven zijn trouwens niet het enige dat verandert.

Ook het hele systeem van de onmiddellijke inning wordt aangepakt. Wie de minnelijke schikking niet betaalt, kwam vroeger automatisch voor de politierechter. Zelfs voor een overtreding van de eerste graad.  Dat verandert nu.

Wie ook de minnelijke schikking niet betaalt, krijgt vanaf 1 juli 2017 een bevel tot betalen van het parket. Wie niet akkoord gaat met dat bevel tot betalen, moet zelf naar de rechtbank stappen. Stapt de overtreder niet zelf naar de rechtbank, dan is de boete definitief.

Bovendien wordt het te betalen bedrag ook verhoogd met 35 procent. Zo wil men het aantal boetes dat niet wordt betaald, drastisch doen dalen.

 

App

Vanzelfsprekend zal ook de app worden aangepast aan deze nieuwe tarieven. Maar niet alleen dat, er volgt nog groot nieuws. Hou de website in het oog!

 

Bronnen

– Koninklijk Besluit van 23 april 2017 tot wijziging van de bedragen bedoeld in het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer (BS 27 april 2017)
– Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, wat betreft de verhoging van de sommen (BS 28 april 2017)
– Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft (BS 28 april 2017)
– Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 april 2017 tot inwerkingtreding van het besluit van 9 maart 2017 betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft (BS 28 april 2017)
– Besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer (BS 25 april 2017)

Strengere straffen voor alcohol in het verkeer
Ook rechters moeten voortaan rekening houden met gecorrigeerde snelheid

Vertel het voort!

Comments are closed.

© 2018 - overtreding.be - alle rechten voorbehouden