Ook rechters moeten voortaan rekening houden met gecorrigeerde snelheid

Wie geflitst wordt, heeft recht op een correctie: van je gemeten snelheid wordt minstens 6 km/u afgetrokken alvorens de boete wordt berekend. Maar er waren rechters die daar geen rekening mee hielden. Dat mag nu niet meer van het Hof van Cassatie: ook de rechter moet voortaan rekening houden met de gecorrigeerde snelheid.

gecorrigeerde snelheid

Correctie?

Hoe zat het ook alweer? De meeste (mobiele) flitsers werken op basis van het doppler-effect. Dat kan in sommige gevallen onnauwkeurige metingen geven. Zelfs mist of regen kunnen de meting beïnvloeden. Daarom wordt de boete berekend op basis van een gecorrigeerde snelheid.

De correctie gebeurt als volgt:

  • bedroeg je gemeten snelheid minder dan 100 km/u, dan wordt er 6 km/u afgetrokken van de gemeten snelheid
  • bedroeg je gemeten snelheid méér dan 100 km/u, dan wordt er 6 % afgetrokken van de gemeten snelheid

Op basis van die gecorrigeerde snelheid ontvang je dan een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking van het parket. Wie veel te snel reed, wordt gedagvaard voor de rechtbank.

 


Download de gratis appvoor android of iOS     Schrijf je in voor de nieuwsbriefen blijf op de hoogte    Stel je vraagGratis juridische vragen stellen


Omzendbrief

Alleen volgt die correctie uit een omzendbrief van het parket. En een omzendbrief van het parket bindt alleen het parket, niet de rechter. Eenmaal het parket de zaak voor de rechtbank brengt, kon de rechter nog altijd vrij kiezen tussen de gemeten snelheid of de gecorrigeerde snelheid.

En dat kan een groot verschil betekenen voor de overtreder. Wie meer dan 30 km/u te snel rijdt binnen de bebouwde (of meer dan 40 km/u te snel daarbuiten), krijgt immers verplicht een rijverbod.  Het kan dus een groot verschil maken of de rechter rekening houdt met de gemeten snelheid, dan wel met de gecorrigeerde snelheid. Voor dezelfde snelheid kon de ene rechter dus wel een rijverbod opleggen, terwijl de andere dat niet deed.

 

Cassatie

Maar die onzekerheid behoort nu tot het verleden. Van het Hof van Cassatie moet de rechter voortaan verplicht rekening houden met de gecorrigeerde snelheid. Of dat veel verschil zal uitmaken, is maar de vraag.  Vanaf 20 km/u te snel in de bebouwde kom (30 km/u daarbuiten), kan de rechter nog altijd kiezen om een rijverbod te leggen. Al is hij in dat geval niet verplicht. Ook de boete wordt door de rechter vrij bepaald binnen de marges van de wet

 


Download de gratis appvoor android of iOS     Schrijf je in voor de nieuwsbriefen blijf op de hoogte    Stel je vraagGratis juridische vragen stellen


Hogere verkeersboetes vanaf 1 mei
Geen boete voor verouderde foto op rijbewijs!

Vertel het voort!

Comments are closed.

© 2018 - overtreding.be - alle rechten voorbehouden