Wanneer verjaart een verkeersovertreding?

      


Bega je een overtreding, dan kan de politie niet eindeloos blijven stilzitten. Na een tijd zal de strafvordering verjaren. Als dat gebeurt, kan de rechter je voor die feiten nooit meer veroordelen. Maar wanneer verjaart een verkeersovertreding? Je leest het hieronder.

Vooraf

De verjaringstermijn begint meestal te lopen zodra de overtreding werd begaan. Nadat de verjaringstermijn is verstreken, kan je niet meer voor die feiten worden veroordeeld.

Maar pas op, de verjaringstermijn kan ook worden ‘geschorst’ of ‘gestuit’.

 • Bij stuiting begint de verjaringstermijn opnieuw van nul. Dat kan maar 1 keer en enkel tijdens de oorspronkelijke verjaringstermijn. Door stuiting kan de verjaringstermijn dus maximaal worden verdubbeld. Elke daad van onderzoek of vervolging door een bevoegd persoon veroorzaakt stuiting: de politie die een p.v. opstelt, de procureur die inlichtingen opvraagt bij de gemeente, … Wanneer dit gebeurt, begint de verjaringstermijn dus terug van 0.
 • Door schorsing wordt de verjaringstermijn even op pauze gezet. Daarna loopt hij gewoon verder. Schorsing kan maar in enkele specifieke gevallen, onder meer wanneer je niet opdaagt in de rechtbank (verstek laat gaan).

Een voorbeeld: je hebt een overtreding begaan, waarvan de verjaringstermijn 1 jaar bedraagt.

 • Dateert de overtreding van minder dan 1 jaar geleden, dan kan je in elk geval worden veroordeeld, omdat de verjaringstermijn nog niet voorbij is.
 • Dateert de overtreding van meer dan 1 jaar, maar minder dan 2 jaar geleden, dan kan je vaak nog worden veroordeeld (omdat de verjaring in de meeste gevallen gestuit wordt)
 • Dateert de overtreding van meer dan 2 jaar geleden, dan is er veel kans dat je niet meer kan worden veroordeeld (tenzij er naast stuiting ook sprake is van schorsing).

Maar wanneer verjaart een verkeersovertreding dan?

Verjaringstermijn van verkeersovertredingen

Maar wanneer verjaart een verkeersovertreding?

De verjaringstermijn voor verkeersovertredingen bedraagt meestal 1 jaar (art. 68 Wegverkeerswet).

Dit is onder meer het geval voor:

 • overdreven snelheid
 • het negeren van een oranje licht
 • het negeren van een rood licht
 • het overschrijden van een volle witte lijn
 • afslaan zonder richtingaanwijzers
 • inbreuken op het voorlopig rijbewijs
 • rijden met lichte alcoholintoxicatie

Kortom, de meeste overtredingen.

Er bestaat echter ook enkele uitzonderingen:

 • Verjaringstermijn rijden zonder geldig rijbewijs: 3 jaar
 • Verjaringstermijn rijden terwijl het rijbewijs onmiddellijk is ingetrokken: 3 jaar (maar verjaringstermijn rijden wanneer een rijverbod is opgelegd: 1 jaar)
 • Verjaringstermijn vluchtmisdrijf: 3 jaar
 • Verjaringstermijn rijden onder invloed van alcohol, met zware alcoholintoxicatie: 3 jaar (maar in staat van herhaling: 1 jaar)
 • Verjaringstermijn rijden in staat van dronkenschap: 3 jaar (maar in staat van herhaling: 1 jaar)
 • Verjaringstermijn rijden zonder rijbewijs: 3 jaar
 • Verjaringstermijn rijden onder invloed van drugs: 3 jaar (maar in staat van herhaling: 1 jaar)
 • Verjaringstermijn voor een verkeersongeval met doden of gewonden: 5 jaar
 • Verjaringstermijn rijden zonder verzekering: 5 jaar

Zoals gezegd, kan de verjaringstermijn altijd worden geschorst of gestuit (zie hoger).

Verjaring van straf

Opgelet, verwar de verjaring van de strafvordering niet met de verjaring van de straf.

Bij verjaring van de strafvordering kan je niet meer voor de rechtbank worden vervolgd. Bij verjaring van de straf, kan een uitgesproken straf niet meer worden uitgevoerd.

Ben je al door de rechter veroordeeld, maar heb je je boete of rijverbod nog niet gekregen, dan gelden dus niet de verjaringstermijnen van hierboven. Dan geldt enkel nog de termijn voor verjaring van de straf. Die verjaringstermijn bepaalt hoe lang de veroordeling nog kan worden uitgevoerd.

 


      

Wat zijn je rechten bij een alcoholcontrole
Wie betaalt jouw schade door putten in het wegdek

Vertel het voort!

Comments are closed.

© 2018 - overtreding.be - alle rechten voorbehouden