Wie betaalt jouw schade door putten in het wegdek

      


Gisteren berichtten het Nieuwsblad en de Standaard dat de hittegolf van afgelopen zomer enorme schade veroorzaakte aan verschillende gewestwegen. De kost voor de herstellingen bedroeg bijna 600.000 EUR. Ook in de winter verschijnen er op tal van plaatsen putten in het wegdek. Die putten (of voorwerpen op de rijbaan) kunnen je wagen ernstig beschadigen. Je vraagt je dan waarschijnlijk ook af: wie betaalt er mijn schade door putten in het wegdek?

Heb je een omnium-verzekering, dan betaalt deze doorgaans je schade. Heb je geen omniumverzekering, of wilt deze om één of andere reden niet betalen, dan moet je zelf aan de slag.

Wie is aansprakelijk voor de schade door putten in het wegdek

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de wegen waarover we rijden. Wie de wegbeheerder precies is, hangt af van het soort weg.

  • De gemeente is aansprakelijk voor de gemeentewegen
  • Het Vlaamse Gewest is aansprakelijk voor de gewestwegen: dat zijn niet alleen de snelwegen, maar ook alle wegen die worden aangeduid met een letter. Denk aan de R1, de R0, de N10 of de N60.

Wie verantwoordelijk is voor de weg, bepaalt ook welke regels er van toepassing zijn. Daarover verder meer.

Wat moet je doen bij schade door putten in het wegdek

Nu je weet wie je kan aanspreken, is het tijd om sterk dossier op te bouwen. Het allerbelangrijkste daarbij is het bewijs. Dat is niet alleen zo voor verkeerszaken, dat geldt in het recht altijd. In het Latijn klinkt dat zo: actori incumbit probatio. Wat zoveel betekent als: “bij degene die beweert, ligt de bewijslast”. Anders gezegd: als je iets vraagt, moet je dus het bewijs leveren.

Om schadevergoeding te krijgen moet je 3 dingen bewijzen: de schade, een fout en een oorzakelijk verband tussen de twee

1. Schade

De schade is doorgaans het makkelijkst te bewijzen. Een kapotte band, een beschadigde wieldop of schade aan de bodemplaat zijn meestal nog gemakkelijk vast te stellen. Zorg echter altijd voor een offerte of een herstellingsfactuur, zodat het bedrag van de schade niet meer kan worden betwist.

Tip: Je bent niet verplicht je wagen te laten herstellen, zelfs niet als je een schadevergoeding hebt gekregen. Je mag gerust de vergoeding op zak steken en met je (beschadigde) auto blijven rijden. Zolang de schade geen andere weggebruikers kan kwetsen. Een kleine bluts of kras hoef je dus per se te herstellen.

2. Een fout/gebrek

Al iets moeilijker te bewijzen, is de fout van de wegbeheerder. Afhankelijk van wie de wegbeheerder is, gelden er echter andere regels die je kunnen helpen.

In principe moet je een fout van de wegbeheerder aantonen. Je moet dan bewijzen dat de wegbeheerder een opzettelijke fout beging of dat hij minstens nalatig is geweest. Dat is natuurlijk heel moeilijk aan te tonen.

Gelukkig schiet de wet de bestuurders hier wat te hulp. Zowel de gemeente als het Gewest worden namelijk ook beschouwd als de ‘bewaarder’ van de weg. En de bewaarder is aansprakelijk voor eventuele gebreken (1384 B.W.). Eenmaal bewezen dat de weg gebrekkig is, is verder verweer van de wegbeheerder compleet nutteloos. Hij is dan sowieso aansprakelijk. Of een put in de weg de weg gebrekkig maakt, is een feitenkwestie. Dat verschilt dus van geval tot geval.

Voor gemeentewegen ligt de lat zelfs nog lager. Volgens artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet (135 § 2 N. Gem. W.) moet de gemeente waken over de veiligheid op de wegen die op haar grondgebied liggen. Wie het slachtoffer wordt van een onveilige gemeenteweg, moet enkel die onveilige situatie aantonen. De rechtbank gaat er dan zelfs van uit dat de gemeente op de hoogte was van die situatie. Dat hoef je dus nooit zelf te bewijzen.

3. Een oorzakelijk verband

Je hebt nu aangetoond dat je schade hebt (factuur) en je hebt een fout of gebrek van de wegbeheerder aangetoond (foto’s ter plaatse). Schade en een fout op zich volstaan echter niet. Je moet ook een oorzakelijk verband tussen de twee aantonen. Je moet met andere woorden bewijzen dat de schade het gevolg is van de fout of het gebrek.

En hier gaan de meeste weggebruikers in de fout. Een verklaring van een slachtoffer volstaat immers niet als bewijs. Wie enige kans wil maken, heeft tegensprekelijk bewijs nodig. Lees: onafhankelijke getuigen of vaststellingen door de politie.

Een oproep voor een put in het wegdek krijgt echter zelden de hoogste prioriteit.  Tenzij wanneer er gewonden zijn gevallen, kan het dus even duren vooraleer de politie ter plaatse komt. Wie niet de tijd of de zin heeft om te wachten en verder rijdt, maakt het zichzelf echter heel moeilijk.

Tip: vraag altijd of de politie ter plaatse komt om vaststellingen te doen. Ook al moet je daarvoor soms erg lang wachten. Verlaat ook de plaats van het ongeval niet. Vaststellingen op een andere plaats en/of tijdstip dan het schadegeval zijn volstrekt nutteloos.

Vaststellingen van de politie zijn praktisch onweerlegbaar. Niets gaat boven een PV van de politie dat melding maakt van de put én de schade aan je voertuig en dat bovendien ter plaatse werd opgemaakt.

Hoe krijg je vergoeding van je schade door putten in het wegdek

Je hebt schade opgelopen door putten in het wegdek en je hebt het nodige bewijs verzameld. Hoe krijg je nu een vergoeding?

Je neemt best eerst contact met de verantwoordelijke wegbeheerder: gemeente of gewest.

Krijg je niet de gewenste reactie, dan kan je je wenden tot de rechtbank. Wil je weten hoe je daarvoor beroep kan doen op een gratis advocaat, neem dan gerust contact op via het contactformulier.

 


      

Wanneer verjaart een verkeersovertreding?
Geflitst in Frankrijk

Vertel het voort!

Comments are closed.

© 2018 - overtreding.be - alle rechten voorbehouden