overtreding.be

Recent kwam de Antwerpse Lage Emissie Zone (LEZ) weer uitgebreid in het nieuws. Maar hoe weet u of uw LEZ boete ongeldig is? U leest het hier!

LEZ boete ongeldig

Actueler dan ooit

Een kleine kop in de krant deze week: “Eigenaar oldtimer wint proces: LEZ boete ongeldig”. Omdat de Lage Emissie Zone slecht is aangegeven, meende de eigenaar van een oldtimer dat hij ‘per ongeluk’ de LEZ zone was ingereden. De rechtbank gaf hem gelijk en verklaarde de LEZ boete ongeldig.

 

Dat leidde dan weer tot een discussie tussen de Stad en het Vlaamse Gewest. Beiden wijzen elkaar met de vinger. Maar hoe zit het nu juist met de LEZ boete?

 

De regelgeving rond de Lage Emmissiezone (LEZ) is nogal ingewikkeld. Hieronder leggen we het een en ander uit.

LEZ boete ongeldig?

Inbreuken op de LEZ-wetgeving gebeuren door een beëdigd ambtenaar. Hij is verplicht het verslag te ondertekenen. Zonder zijn handtekening is de vaststelling ongeldig en kan er geen boete worden opgelegd.

 

Na het opstellen van het verslag moet de vaststeller – binnen de 15 dagen – een kopie bezorgen aan de overtreder. Binnen dezelfde termijn moet hij een kopie sturen aan de beboetingsambtenaar.
 
Enkel de beboetingsambtenaar kan een geldboete opleggen. De beboetingsambtenaar en de vaststeller mogen trouwens niet dezelfde persoon zijn. Eenmaal de beboetingsambtenaar het verslag ontvangt, heeft de beboetingsambtenaar 15 dagen de tijd om de boete te versturen. Bij de boete zit verplicht een samenvatting van de feiten. Dit moet verplicht aangetekend gebeuren.
Vanaf de kennisgeving van de boete heeft de overtreder 30 dagen de tijd om de boete te betwisten of te betalen.

 

De beboetingsambtenaar kan het verweer aanvaarden of verwerpen. Als hij het verweer aanvaardt, moet de boete uiteraard niet worden betaald. Aanvaardt hij het verweer niet, dan moet hij dit binnen de 90 dagen na ontvangst van het verweer aangetekend meedelen aan de overtreder. Antwoordt hij niet binnen de 90 dagen (of zijn antwoord niet aangetekend verstuurt), dan vervalt de boete ook.

 

Zodra de beboetingsambtenaar het verweer afwijst, heb je 30 dagen de tijd om beroep in te stellen bij de politierechtbank.

 

Intussen kan de LEZ-boete wel gewoon worden opgeëist. Dat kan zodra de termijn om verweer in te dienen (eerste 30 dagen) of om beroep in te stellen bij de politierechtbank (tweede 30 dagen)verstreken is.
De vordering tot betaling van de LEZ-boete verjaart 5 jaar na de overtreding.

 

Gebruik onderstaande checklist om te zien of je boete ongeldig is.

 

Checklist: is mijn LEZ-boete geldig?

 • Heeft de gemeente de toelating gekregen om de gegevens van DIV in te zien?
  • bekrachtiging Informatieveiligheidscomité
  • bekrachtiging en goedkeuring door College Burgemeester en Schepenen
  • machtiging Vlaams Toezichtscommissie
 • Is de LEZ (en sancties) wel ingevoerd in een gemeentelijk reglement/retributiereglement?
 • Heb je een toelating/vrijstelling?
  • Aanvraag gedaan?
   • Toelating tegen betaling
   • Dagpas tegen betaling
   • handicap
   • buitenlands voertuig geregistreerd (NL moet niet registreren)
   • betere motor dan aangegeven
  • Vrijgesteld voertuig?
   • Oldtimer van meer dan 40 jaar oud is vrijgesteld
   • Voertuigen niet van cat. M, N, T: moto’s en bromfietsen vrijgesteld
 • Gebeurde de vaststelling door een beëdigd ambtenaar?
 • Werd de vaststelling ondertekend?
 • Is de vaststelling tijdig verstuurd aan de overtreder en de beboetingsambtenaar (15 dagen)
 • Werd de boete tijdig verstuurd naar de overtreder (15 dagen)
 • Werd de boete verstuurd door de bevoegde beboetingsambtenaar (niet de vaststeller)
 • Is de boete aangetekend verstuurd aan de overtreder 
 • Heeft de beboetingsambtenaar tijdig gereageerd op het verweer (90 dagen)
 • Heeft de beboetingsambtenaar aangetekend gereageerd op het verweer

 

Wil je weten of ook jouw LEZ boete ongeldig is? Vraag het gratis aan de chatbot van overtreding.be of neem gratis contact op.
Telefoon in de auto? De wet wordt nog wat strenger!
Helft van de Belgen kent de Wegcode niet!
Vertel het voort!