overtreding.be

        

Vlamingen ergeren zich blauw aan anderen die onnodig links of in het midden blijven rijden. Dat blijkt uit een rondvraag op onze pagina. De resultaten zijn opvallend, want nog geen jaar geleden organiseerde de Vlaamse overheid een campagne om automobilisten bewust te maken van het probleem.

1 op 2

43 % van de automobilisten, bijna 1 op 2, ergert zich blauw aan links- en middenvaksrijders. Dat blijkt uit een rondvraag van overtreding.be. Aan de poll namen meer dan 2.000 mensen deel. Meer dan 43 % daarvan ergert zich het hardst aan bestuurders die onnodig links of in het midden rijden. Nochtans is de Wegcode duidelijk: elke bestuurder moet ten allen tijde zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven.

Elke bestuurder moet ten allen tijde zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven.


Dit is de volledige top 10 van ergernissen in het verkeer:

  1. Onnodig links rijden (boete: 55 EUR)
  2. Te traag rijden (boete: 55 EUR)
  3. Geen richtingaanwijzers (boete: 55 EUR)
  4. Inhaalverbod voor vrachtwagens (boete: 55 EUR)
  5. Bumperkleven (boete: 55 EUR)
  6. Alcohol in het verkeer (boete: vanaf 170 EUR)
  7. Rechts inhalen (boete: 110 EUR)
  8. Pechstrookrijden (boete: 55 EUR)
  9. Te snel rijden (boete: vanaf 50 EUR)
  10. Rijden zonder lichten (boete: 55 EUR)

 

Geen prioriteit

Voor de politie zijn linksrijders echter geen prioriteit. Dagelijks worden er hooguit een zevental overtreders beboet, zo bleek uit eerdere berichtgeving. Nochtans is onnodig links rijden niet alleen vervelend, het zet ook anderen aan tot onveilig rijgedrag.

 

 


      

Mag de politie langs voor flitsen?
Brusselse parkeermeters illegaal
Vertel het voort!