overtreding.be

Geflitst? Vragen over je verkeersboete? Stel ze via onze chatbot of rechtstreeks via mail.


Bedrijfswagens ontsnappen (soms) aan verkeersboetes

Het gerucht doet al langer de ronde: met een eenvoudig trucje ontsnappen bestuurders van een bedrijfswagen gemakkelijk aan een verkeersboete? Wat is daarvan aan? De juristen van overtreding.be leggen het voor je uit.

Als je te snel rijdt of door het rood rijdt, krijg je enkele weken later een proces-verbaal in de bus. De politie verstuurt het PV aan de persoon op wiens naam de wagen is ingeschreven. Zat je niet zelf achter het stuur, dan moet je dat laten weten via het bijgevoegde antwoordformulier. Antwoord je niet, dan mag de politie ervan uitgaan dat je zelf de overtreding hebt begaan. En moet je dus de boete betalen.

Bij bedrijfswagens ligt dat anders. Bedrijfswagens zijn ingeschreven op naam van een bedrijf of leasingmaatschappij. En die kunnen geen auto’s besturen. Zij zijn niet strafrechtelijk verantwoordelijk voor overtredingen die met een bedrijfswagen worden begaan.

Omdat bestuurders van een bedrijfswagen zo dreigden vrijuit te gaan, werd in 1996 een artikel 67ter ingevoegd in de Wegverkeerswet. Sindsdien zijn bedrijven verplicht om mee te delen wie de auto bestuurde waarmee een overtreding werd begaan. Doen bedrijven dat niet, dan riskeren ze een boete van 200 tot 4.000 EUR! Verkeersboetes moeten bovendien nog worden vermenigvuldigd met de zogenaamde opdeciemen (op dit moment 8). Een bedrijf dat de identieit van de bestuurder niet meedeelt, riskeert dus een boete van 1.600 tot 32.000 EUR!

Artikel 67ter geldt echter enkel voor inbreuken op de Wegcode. Nochtans kunnen kleine verkeersovertredingen (stilstaan en parkeren, kleine snelheidsovertredingen) sinds kort ook bestraft worden met een GAS-boete. Dat is een boete die niet wordt opgelegd door de politie of de procureur, maar door de gemeente (sanctionerend ambtenaar).

Ook de sanctionerend ambtenaar heeft toegang tot de nummerplaatgegevens van DIV. Hij stuurt de gasboete naar de persoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven.

Maar voor GAS-boetes geldt artikel 67ter niet. Als de auto is ingeschreven op naam van een bedrijf, is dat bedrijf dus niet verplicht om de ware identiteit van de bestuurder mee te delen. Als het bedrijf niet meewerkt, weet de sanctionerend ambtenaar dus niet weet wie het voertuig bestuurde. En kan ook geen gasboete opleggen.

Let op, veel bedrijven hebben de identiteit van de gebruikelijke bestuurder al doorgegeven aan de Kruispuntbank Voertuigen. In dat geval weet de sanctionerend ambtenaar dus perfect wie het voertuig effectief bestuurde.

 


Geflitst? Vragen over je verkeersboete? Stel ze via onze chatbot of rechtstreeks via mail.

Boete door rood rijden
Voortaan geen 15 minuten wachttijd meer bij alcoholcontrole
Vertel het voort!