overtreding.be

Geflitst? Vragen over je verkeersboete? Stel ze via onze chatbot of rechtstreeks via mail.


Boete bellen achter het stuur

Zonder boete bellen achter het stuur? Het kan in België, tenminste als je de telefoon niet in de hand houdt of bedient. Of wanneer je effectief stilstaat. HIeronder leggen we uit wat de boete is voor bellen achter het stuur.

 

DE WEGCODE

Het is waarschijnlijk geen verrassing, maar het is verboden te whatsappen, facebook te checken, te sms’en of te bellen achter het stuur. De Wegcode verwoordt het als volgt:

8.4. Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.

 

GSM IN DE HAND

Zit je achter het stuur, dan mag je je telefoon dus niet vasthouden in de hand of gebruiken zonder dat die in een houder zit. Tenzij je stilstaat of geparkeerd bent!

Twee opmerkingen zijn dus van belang:

  1. Heb je een carkit, een houder of bluetooth, dan mag je je telefoon dus wel gebruiken. Zelfs wanneer je rijdt. Zolang je de telefoon maar niet in je hand houdt, terwijl je hem gebruikt.
    Máár… volgens de Wegcode moet je ook ‘voortdurend je voertuig goed in de hand hebben’.  Leidt je handenvrije telefoon je af – en heb je je voertuig dus niet in de hand – dan kan je daarvoor ook worden beboet. Zelfs als je een carkit of bluetooth gebruikt. De boetes zijn zelfs dezelfde (116 EUR).
  2. Stilstaan en stilstaan is twee. Volgens de hoogste rechtbank in ons land, het Hof van Cassatie, duurt stilstaan niet langer dan nodig om iemand te laten in- of uitstappen. Dat betekent – volgens het Hof van Cassatie – dat je evenmin mag bellen met je telefoon in de hand wanneer je stilstaat in de file of voor het rode licht.
    Kortom: enkel wanneer je effectief stopt om iemand te laten in- of uitstappen of wanneer je geparkeerd staat, mag je bellen achter het stuur.

EN DE SMARTWATCH?

En de smartwatch dan, vraag je je waarschijnlijk af? Die heb je toch niet in de hand? Geen probleem dus, zou je denken? Zelfs met een smartwatch blijft artikel 8.3 van de Wegcode echter gelden:

     8.3. Elke bestuurder moet (…) voortdurend zijn voertuig (…) goed in de hand hebben.

Leidt je smartwatch je aandacht af van de weg, dan kan je dus nog altijd een boete krijgen van.

 

BOETE BELLEN ACHTER HET STUUR

Wat is de boete dan voor bellen achter het stuur? De boete bedraagt momenteel 174 EUR (2023). Bovenop de boete voor het gebruik van de gsm achter het stuur betaal je ook een administratieve toeslag. Die bedraagt momenteel  10,02 EUR (2023).

Betaal je deze boete niet, dan krijg je van de procureur een nieuwe kans om de boete te betalen, de zogenaamde minnelijke schikking. De minnelijke schikking voor bellen achter het stuur bedraagt 235 EUR. Uiteraard betaal je op deze minnelijke schikking ook de administratieve toeslag van 10,02 EUR.

Als je ook de minnelijke schikking niet betaalt, krijg je een bevel tot betalen of word je gedagvaard voor de politierechtbank. De rechtbank kan je een boete opleggen van 30 tot 500 EUR, maar die bedragen moeten nog worden vermenigvuldigd met de opdeciemen, op dit moment 8. De boete voor de rechtbank bedraagt dus minstens 240 en maximaal 4.000 EUR. Daarnaast betaal je ook tal van gerechtskosten en de administratieve toeslag, die verhoogt naar 28,71 EUR.

Opgepast! Als je nog geen twee jaar een rijbewijs B hebt, word je beschouwd als jonge bestuurder. Als je als jonge bestuurder niet handenvrij belt achter het stuur, dan krijg je geen onmiddellijke inning of minnelijke schikking voorgesteld. Je moet meteen voor de politierechtbank komen en moet waarschijnlijk ook je praktisch of theoretisch examen opnieuw afleggen.

Opgepast (2)!In sommige gemeenten wordt iedereen gedagvaard die niet handenvrij belt achter het stuur.

 

Tot slot nog een handig overzicht:

Onmiddellijke inning Minnelijke schikking Rechtbank
1ste graad 58 euro 85 euro 80 tot 2000 euro
2de graad 116 euro 160 euro 160 tot 2000 euro
3de graad 174 euro 235 euro 240 tot 4000 euro
4de graad Direct dagvaarding
320 tot 4000 euro

 


Geflitst? Vragen over je verkeersboete? Stel ze via onze chatbot of rechtstreeks via mail.

Wanneer is je gasboete ongeldig?
Boete door rood rijden
Vertel het voort!