overtreding.be

De nieuwe website om verkeersboetes online te betalen, staat nog niet helemaal op punt. En dus hebben heel wat overtreders hun boete te laat ontvangen! Moet je dan nog betalen? De juristen van overtreding.be geven het antwoord. 

      


 

Boete te laat ontvangen

Sinds 28 maart worden boetes in ons land volledig automatisch geïnd. Betalen kan sindsdien ook online op de website www.verkeersboeten.be. Al staat dat systeem blijkbaar nog niet helemaal op punt. En dus hebben heel wat overtreders hun boete te laat ontvangen. Al enkele weken krijgt overtreding.be vragen over boetes die de dag nadien al betaald moeten worden. Van sommige boetes is de betaaltermijn al verstreken nog voor de boete in de bus valt.

En dus kreeg overtreding.be al tientallen keren dezelfde vraag: ik heb mijn boete te laat ontvangen, moet ik dan nog wel betalen? Het antwoord is dubbel.

 

PV verstuurd

De wet regelt enkel wanneer het PV moet worden verstuurd, het officieel document waarop staat welke overtreding je hebt begaan. Een kopie van dat PV moet binnen de 14 dagen worden verstuurd aan de overtreder. Daarbij zijn twee dingen van belang.

Eén: de 14 dagen beginnen pas te lopen zodra de overtreding is vastgesteld. Die datum is niet per se dezelfde als de datum waarop de overtreding werd begaan. Een snelheidsovertreding aan een vaste flitspaal wordt doorgaans pas enkele dagen na de overtreding vastgesteld, als de politie de foto’s ophaalt.

En twee: ook de datum waarop je het PV ontvangt, doet er niet toe. Het is enkel van belang wanneer de politie het PV verstuurt.

Wordt het PV niet binnen de 14 dagen na de vaststelling verstuurd, dan verliest het PV zijn ‘bijzondere bewijswaarde’. Daardoor wordt het woord van de politie dus niet meer voor op dat van jou en moet je normaal worden vrijgesproken. Al kan de politierechter ook nog rekening houden met andere elementen, zoals de foto van de overtreding.

 

Enkele dagen na het PV volgt normaal pas de boete, tenminste als je niet meteen voor de rechtbank moet komen. Een betaaltermijn voor die boete is er niet echt.

Doorgaans krijg je twee weken de tijd om de boete te betalen. Betaal je je boete niet op tijd, dan volgt er een herinnering. De eerste herinnering is bovendien ook gratis. Pas daarna wordt het bedrag verhoogd, doorgaans met 13 EUR.

Wie zijn boete te laat ontving, hoeft dus niet meteen te vrezen…

 


      


 

Zoveel brachten de flitsboetes elke dag op!
Mag de politie langs voor flitsen?
Vertel het voort!

2 reacties